Viomi

สินค้ายี่ห้อ Viomi ขายสินค้ายี่ห้อ Viomi
Viomi Product | สินค้ายี่ห้อ Viomi
Viomi บริษัทเทคโนโลยี IoT @ Home ชั้นนำในประเทศจีน (China) ผู้พัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะคุณภาพสูง ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้กว่า 5.1 ล้านครอบครัวทั่วโลก

Viomi คืออะไร ? รู้จักกับผลิตภัณฑ์จาก Viomi

Viomi (วิโอมิ) เป็นบริษัทชั้นนำ ผู้พัฒนาอุปกรณ์ IoT สำหรับครัวเรือน (Household IoT Company) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) และได้เข้าจดทะเบียนใน Nasdaq (VIOT) เพียง 4 ปีหลังจากการก่อตั้ง โดยในปัจจุบัน Viomi มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองกวางโจว ประเทศจีน (Guangzhou, China) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ฐานเทคโนโลยีและโรงงานของบริษัทในประเทศจีน

Viomi นั้นเป็นบริษัทในเครือ Xiaomi (Xiaomi Ecosystem Company) ที่ทุ่มเทให้กับการปฏิรูปอุตสาหกรรมเครื่องใช้ภายในบ้าน (Home Appliance Industry) ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่ 5G, IoT และ AI และเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะกว่า 60 ประเภท ที่ได้รับความไว้วางใจจาก 5.1 ล้านครอบครัวทั่วโลก เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ (Air Purifier) เป็นต้น
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Habitech.store is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.