Airgle

สินค้ายี่ห้อ Airgle ขายสินค้ายี่ห้อ Airgle
Airgle Product | สินค้ายี่ห้อ Airgle
Airgle ผู้จัดจำหน่ายระบบฟอกอากาศที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสัญชาติอเมริกัน (USA) เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศที่ได้รับการยอมรับจากระดับนานาชาติ นิยมใช้ทั่วโลก

Airgle คืออะไร ? รู้จักกับผลิตภัณฑ์จาก Airgle

Airgle (แอร์เกิล) เป็นผู้จัดจำหน่ายระบบฟอกอากาศชั้นนำระดับโลก ที่มีเป้าหมายหลักในการดูแล ใส่ใจสุขภาพ และความเป็นอยู่ของลูกค้าทั่วโลก โดย Airgle นั้นก่อตั้งขึ้นในนิวยอร์กซิตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา (New York City, USA) เมื่อปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) ในปัจจุบันมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบัน Airgle นั้นมี เครื่องฟอกอากาศ (Air Purifier) ประสิทธิภาพสูงหลากหลายรุ่น ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ อาทิ องค์การ NASA, โรงพยาบาล, คลินิกการแพทย์ และคลินิกทันตกรรมทั่วโลก โดยใช้นวัตกรรมที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับจากระดับนานาชาติ ผ่านการรับรองจาก อย. ของสหรัฐอเมริกา (US FDA) ใช้วิธีกำจัดเชื้อโรค และวัสดุ ตรงตามที่หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อสหรัฐอเมริกา (CDC) กำหนดไว้
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2023
Habitech.store is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.